HDD i Samba

Dysk zewnętrzny oraz serwer plików Samba

Następnie mogłem zainstalować Sambę:

aptitude install samba samba-common-bin cifs-utils

Automatyczne montowanie zewnętrznego dysku:

blkid

nano /etc/fstab

UUID=b4ff1b7b-e03a-cf01-a0d2-1b7be03acf01 /media/dysk/ ext4 defaults 0 0

Konfiguracja Samby przedstawia się następująco: dostęp do plików ma tylko dwóch użytkowników, muszą podać hasło w celu zobaczenia i edycji plików. Komputer z Windowsem musi być w grupie domowej o nazwie “DOM”.

nano /etc/samba/smb.conf

#======================= Global Settings =======================
[global]

#PL znaki w SMB
display charset = utf-8
unix charset = utf-8
dos charset = 852

workgroup = DOM
server string = Serwer NAS
wins support = yes

dns proxy = no
log file = /var/log/samba/log.%m
max log size = 1000
syslog = 0
panic action = /usr/share/samba/panic-action %d

####### Authentication #######
security = user
encrypt passwords = true
passdb backend = tdbsam
obey pam restrictions = yes
unix password sync = yes
passwd program = /usr/bin/passwd %u
passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
pam password change = yes
map to guest = bad user
usershare allow guests = yes

#======================= Share Definitions =======================

[dysk]
comment = Server NAS
path = /media/dysk
read only = no
write list = Kinga, Mariusz
create mask = 0777
directory mask = 0777
browseable = yes

Na koniec dodałem użytkowników, restart i sprawdzenie czy wszystko działa w Windowsie (zmapowanie dysku):

smbpasswd -a Mariusz
/etc/init.d/samba restart

Problem z długim ładowaniem się listy folderów i plików

W pewnym momencie zauważyłem, że wyświetlenie niektórych katalogów trwa bardzo długo (nieraz minutę) oraz dostęp do plików znacznie zwolnił. Zacząłem podejrzewać złe ustawienie zegara (przy overclockingu takie akcje to standard), ale wszystko było w porządku. Z pomocą przyszło narzędzie e4defrag. Polecenie służy do defragmentacji plików, katalogów lub całych dysków. Na początku warto sprawdzić czy trzeba przeprowadzić defragmentację:

e4defrag -c /dev/sdX

A sama operacja przebiega po wykonaniu powyższego polecenia bez atrybutu. Czy odczułem różnicę? ZDECYDOWANIE. Przeglądanie katalogów nie sprawia mi teraz problemów, nie doświadczam już przycinek podczas odtwarzania konkretnych utworów muzycznych (które wcześniej występowały).