Zarządzanie użytkownikami oraz sieć

Zarządzanie użytkownikami

Zmiana hasła roota nie potrzebuje komentarza. Humanoidalnymi użytkownikami na serwerze będą tylko dwie osoby: ja i siostra. Zatem muszę stworzyć dwa konta, nadać im odpowiednie prawa (w tym sudo) i stworzyć katalogi domowe. Ponadto istnieje potrzeba stworzenia katalogu “dysk” w /media oraz określenie właściciela oraz grupy. Zmieniłem również użytkownikom systemową powłokę na basha oraz usunąłem potrzebę podawania hasła przy wyłączaniu serwera. Na koniec ustawiłem domyślną grupę dla użytkowników, aby nie było problemów przy aktualizacji nowej muzyki przez MPD.

passwd root
useradd -m Mariusz
passwd Mariusz
usermod -a -G sudo,users,audio Mariusz
mkdir /media/dysk && cd /media && chown -hR root:users dysk
chmod g+rwx dysk && chmod o-rwx dysk
usermod -s /bin/bash Mariusz
usermod -g users Mariusz

visudo
%users ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/poweroff, /sbin/reboot, /sbin/shutdown

nano .bashrc
alias shutdown='sudo shutdown -h'

Konfiguracja sieci, statyczne IP

W moim Cubietrucku po około miesiącu padło z niewiadomych przyczyn gniazdo Ethernetowe. Moduł WiFi działa bezproblemowo, jednak dostęp do plików jest strasznie wolny. Zakupiłem konwerter USB <-> Ethernet firmy 8Level ze sterownikiem ASIX AX88772, który działa bez żadnej konfiguracji prosto po wyjęciu z pudełka (plug and play). W chwili obecnej uzyskuję transfery poprzez Sambę 10-13 MB/s.

Ustawienie statycznego IP:

nano /etc/network/interfaces

# ~~~~~~ the loopback interface ~~~~~~ #
auto lo
iface lo inet loopback

# ~~~~~~ USB-ETH Converter ~~~~~~ #
auto eth1
allow-hotplug eth1
iface eth1 inet static

# ~~~~~~ Static IP ~~~~~~ #
address 192.168.10.66
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.10.1

sudo service networking restart

Po połączeniu się z Internetem warto dokonać aktualizacji paczek i ustawić strefę czasową.

aptitude update
aptitude upgrade
dpkg-reconfigure tzdata

Zmiana nazwy hosta

Wygodniej jest się posługiwać nazwą “cubietruck” niż “192.168.10.66” podczas dostępu z wykorzystaniem programu Kitty czy w różnych konfiguracjach na tablecie itp. Przeprowadzę zmiany w dwóch plikach, hosts oraz hostname. Również jeśli skonfigurujemy Nginxa czy Apache + php to będziemy mogli w przeglądarce wpisywać nazwę hosta.

nano /etc/hostname
cubietruck

Tutaj trzeba dodać nazwę w 2 miejscach:

nano /etc/hosts
127.0.0.1   localhost cubietruck
::1 localhost cubietruck ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0     ip6-localnet
ff00::0     ip6-mcastprefix
ff02::1     ip6-allnodes
ff02::2     ip6-allrouters